Mọi chi tiết xin liên hệ

Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam

  • Địa chỉ: 844 La Thành, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: 84 (24) 37710313
  • Fax: 84 (24) 37713393
  • Website: www.tvad.com.vn